Een Succesvol Bedrijf Begint Met Tevreden Medewerkers

Personeel is de meest belangrijke resource in een bedrijf. Zonder personeel, geen omzet. Voldoende tijd en aandacht besteden aan uw personeel is een must. Het is bewezen dat bedrijven met gezonde en tevreden medewerkers succesvoller zijn en zo hun bestaansrecht op de lange termijn vergroten. Het is daarom belangrijk dat u in staat bent hen de juiste arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden te bieden. Een sterke basis begint bij de personeelsadministratie.

Personeelsadministratie

Bij het tewerkstellen van personeel komen heel wat administratieve en wettelijke verplichtingen kijken. Er worden veel administratieve handelingen van u gevraagd bij het vormgeven van het personeelsbeleid. Ook moet de personeelsadministratie  voldoen aan de huidige wet- en regelgeving en de cao, welke voortdurend veranderen. Het voeren van een gedegen personeelsadministratie kan soms lastig zijn en veel tijd kosten. Tijd die u liever aan uw medewerkers en de bedrijfsvoering besteedt.

Is uw bedrijf de afgelopen jaren sterk veranderd, gegroeid of heeft er onlangs een reorganisatie plaatsgevonden? Zijn de processen hierdoor verouderd en heeft u behoefte aan meer structuur en uniformiteit? Komen u en uw HR collega’s handen tekort om deze verbeteringsslag te maken?

AdPro-HR kan u de ondersteuning bieden die nodig is.

          U kunt bij ons terecht voor:

 • Opzetten gedegen personeelsadministratie
 • Selecteren en implementeren HR software
 • (Her) schrijven beleid en interne richtlijnen
 • Opstellen HR handboek, HR Jaarkalender en/of checklisten
 • Inrichten standaard managementrapportages
 • Ondersteuning bij de dagelijkse personeelsadministratie
 • Verbetering van de personeelsadministratie (structuur en uniformiteit)
 • Ondersteuning bij verzuimregistratie (Wet verbetering Poortwachter)
 • Ondersteuning bij opleidingsregistratie
 • Ondersteuning bij uren- en verlofregistratie
 • Ondersteuning bij recruitment
 • Ondersteuning voor, tijdens of na een reorganisatie
 • Harmonisatie arbeidsvoorwaarden
 • Harmonisatie HR processen, instrumenten en documenten
 • Check personeelsdossiers
 • Opschonen en digitaliseren van personeelsdossier

 AdPro-HR zorgt gegarandeerd voor:

 • Dienstverlening op maat afgestemd op uw wensen en behoeften
 • Personeelsadministratie die voldoet aan de wettelijke eisen
 • Beter inzicht in HR processen
 • Meer tijd voor strategisch HR Beleid
 • Rust en overzicht
 • Een toegevoegde waarde binnen uw bedrijf door kennis en expertise
 • Kwalitatieve dienstverlening tegen een scherp tarief

Administratie - administratiekantoor - payroll

AdPro-HR: de Administratieve Professional die u zoekt!