Meer Grip Op Uw Project 

Projecten op HR gebied kosten vaak veel tijd en processen kunnen soms stroef verlopen. Uit ervaring blijkt dat HR functionarissen vaak al overlopen door de dagelijkse werkzaamheden waardoor projecten niet de aandacht en tijd krijgen die nodig zijn om een optimaal resultaat te behalen. Conclusies en aanbevelingen worden geformuleerd maar de verdere opvolging of implementatie wordt vaak op de lange baan geschoven. 

AdPro-HR kan de verantwoordelijkheid en coördinatie van bepaalde projecten in zijn totaliteit op zich nemen. Wij zullen het project geheel naar uw wens oppakken, u ontzorgen waar nodig, toegespitst op de behoeften van de organisatie. Vooraf wordt het traject duidelijk besproken en afspraken vastgelegd.

Type HR projecten:

 • Harmonisatie arbeidsvoorwaarden, HR processen, instrumenten en documenten
 • Inrichten en implementeren HR software
 • Opstellen HR handboek, bedrijfsreglementen, HR Jaarkalender, template contracten, brieven, formulieren en/of checklisten
 • Opschonen en digitaliseren van personeelsdossiers
 • Opleidingsplan inclusief opleidingsmatrix

Projectondersteuning

Tevens kan AdPro-HR waar nodig een deel van de werkzaamheden uit handen nemen tijdens projecten. Wij zorgen voor meer grip op uw project door middel van projectondersteuning. Door administratieve en organisatorische werkzaamheden ten behoeve van het project uit te besteden, houdt u meer tijd over voor inhoudelijke zaken. 

 • Verzorgen van schriftelijke- en/of email correspondentie
 • Opstellen van contracten/overeenkomsten
 • Verwerken van personeelsmutaties
 • Aanleveren van personeelslijsten of management rapportages 
 • Plannen van vergaderingen en verslaglegging
 • Presentaties vormgeven
 • Bewaken deadlines

Type projecten:

 • Reorganisatie/ sociaal plan
 • Verhuizing
 • Implementatie nieuwe HR systemen

AdPro-HR zorgt gegarandeerd voor:

 • Meer grip op uw project
 • Het zonder zorgen behalen van de doelstellingen van uw project
 • Bewaken van deadlines
 • Geen tijd verliezen aan administratieve ‘rompslomp’
 • Meer tijd over voor inhoudelijke zaken
 • Meer sturing door managementrapportages

 Meer grip op uw project? AdPro-HR helpt u graag verder!

Neem direct contact op

Profielfoto (2)

”Mocht u projectmatige werkzaamheden uit willen besteden maar vind u deze hierboven niet terug? Neemt u dan toch vrijblijvend contact met ons op. Dan kijken we samen op welke manier we hier invulling aan kunnen geven. AdPro-HR stelt zich graag flexibel op naar haar klanten, alles is bespreekbaar.” 

AdPro-HR: de Administratie Professional die u zoekt!